Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM được thành lập trên cơ sở tách ra từ ĐH Tổng hợp TP.HCM và là một trong những trường ĐH thành viên của ĐHQG-HCM vào tháng, năm nào?


Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM được thành lập trên cơ sở tách ra từ ĐH Tổng hợp TP.HCM và là một trong những trường ĐH thành viên của ĐHQG-HCM vào tháng, năm nào?
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tháng 10 năm 1975397 70.14 %
Tháng 4 năm 197729 05.12 %
Tháng 3 năm 1996140 24.73 %
Tổng số phiếu: 566
Thông báo viết bài Hội thảo ĐBCL Trường ĐHKHXH&NV năm 2020

THÔNG BÁO VIẾT BÀI HỘI THẢO ĐBCL TRƯỜNG  ĐHKHXH&NV NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển hoạt động đảm bảo chất lượng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM giai đoạn 2016-2020, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các cá nhân, đơn vị đăng ký viết bài tham luận cho Hội thảo Đảm bảo chất lượng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM năm 2020 với chủ đề “Đảm bảo chất lượng tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ trong xu thế phát triển giáo dục hiện nay”.

Các chủ điểm cụ thể sẽ được thảo luận của Hội thảo bao gồm:

  • Chủ điểm 1. Thực tiễn và thách thức trong việc triển khai và cải tiến chất lượng tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ trong xu hướng phát triển giáo dục hiện nay.
  • Chủ điểm 2. Kinh nghiệm cải tiến chất lượng tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ hướng đến đạt chuẩn chất lượng đào tạo dựa trên Bộ tiêu chuẩn đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo trên thế giới và của Việt Nam.
  • Chủ điểm 3. Kinh nghiệm áp dụng các cách tiếp cận phát triển chương đào theo năng lực, “lấy người học làm trung tâm”…. Và theo xu hướng học tập suốt đời đối với cải tiến chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ trước yêu cầu hiện nay.
  • Chủ điểm 4. Vai trò của các bên liên quan trong cải tiến chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ đáp ứng yêu cầu hiện nay.

 Kính mong các cá nhân/đơn vị phổ biến thông báo này đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh quan tâm đăng ký viết bài tham luận cho Hội thảo. Vui lòng gửi (1) Phiếu đăng ký viết bài tham luận (theo mẫu đính kèm hoặc download tại đây hoặc tại website http://ktdbcl.hcmussh.edu.vn - mục Biểu mẫutrước  ngày 20/3/2020 và (2) toàn văn báo cáo (khổ giấy A4, bảng mã Unicode, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, khoảng cách dòng 1.5 lines, lề trái 3cm, phải 2cm, trên 2cm, dưới 2cm) trước ngày 20/4/2020 về Ban tổ chức Hội thảo qua email: hoithao.dbcl@hcmussh.edu.vn.

CÁC BÀI THAM LUẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG SẼ ĐƯỢC ĐĂNG TRONG KỶ YẾU CÓ CHỈ SỐ ISBN

Thời gian tổ chức Hội thảo (dự kiến): 26/6/2020.

Địa điểm (dự kiến): Phòng D201+D202, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM./.

 

Trân trọng./.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.