Một số lưu ý khi thực hiện công tác chấm phúc khảo

Để thực hiện tốt công tác chấm thi phúc khảo học kỳ I năm học 2018-2019, Nhà trường có một số lưu ý đến các khoa/bộ môn như sau:

  • - Trưởng Bộ môn có nhiệm vụ phân công cán bộ chấm thi và cung cấp đề thi, đáp án, thang điểm khi chấm phúc khảo;
  • - Bảng điểm và các biểu mẫu chấm phúc khảo phải thống nhất theo mẫu của Phòng KT&ĐBCL đã ban hành (mục Biểu mẫu tại http://ktdbcl.hcmussh.edu.vn);
  • - Cán bộ chấm thi phúc khảo không được là GV chấm thi lần đầu, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt khi môn học không có GV khác đã/đang giảng dạy cùng môn học hoặc cùng chuyên môn liên quan với GV chấm thi lần đầu; khi đó phải bổ sung Giấy xác nhận theo mẫu đính kèm;
  • - Nội dung chấm thi, họ tên, chữ ký của cán bộ chấm phúc khảo phải được thể hiện trên bài thi bằng màu mực khác với màu mực của cán bộ chấm thi lần đầu;
  • - Khi chấm phúc khảo, nếu có thay đổi điểm bài thi, đề nghị cán bộ chấm phúc khảo ghi rõ lý do vào cột Ghi chú (nếu điểm phúc khảo có sự thay đổi từ 01 điểm trở lên so với điểm chấm thi lần đầu thì phải bổ sung Biên bản chấm phúc khảo);
  • - Bảng điểm phúc khảo và các hồ sơ liên quan phải được lưu tại đơn vị để phục vụ công tác thanh tra, khảo thí và kiểm định chất lượng.

Download văn bản, biểu mẫu liên quan tại đây.

Huỳnh Thị Hồng Loan - 860 ngày

Kết quả phúc khảo HKI năm 2018-2019 có chưa ạ, em không thấy thông báo.

Kết quả phúc khảo nếu có thay đổi sẽ được Phòng Đào tạo cập nhật trực tiếp vào tài khoản của SV nhé em. Thân.

1
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.