Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030

Các văn bản của chiến lược bao gồm:
Quyết định của ĐHQG-HCM phê duyệt KHCL giai đoạn 2016-2020: tải tại đây
Quyết định công bố KHCL Trường ĐH KHXH&NV giai đoạn 2016 - 2020: tải tại đây
Chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030: tải tại đây
LOGFRAME kèm theo Chiến lược giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030: tải tại đây
Phụ lục kèm theo chiến lược:  tải tại đây 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.