Thông báo viết bài Hội thảo khoa học năm 2020

THÔNG BÁO VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2020

 “Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu hội nhập và đổi mới theo cách tiếp cận AUN-QA”

Nhằm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Mã số C2019-18b-11), đồng thời thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển hoạt động đảm bảo chất lượng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các cá nhân, đơn vị đăng ký viết bài tham luận cho Hội thảo Khoa học năm 2020 với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu hội nhập và đổi mới theo cách tiếp cận AUN-QA”.

Các chủ điểm cụ thể sẽ được thảo luận của Hội thảo Khoa học bao gồm:

  • - Cơ sở lý luận về quản lý chương trình và hoạt động đào tạo đại học;
  • - Quản lý và nâng cao chất lượng chương trình và hoạt động đào tạo đại học;
  • - Đảm bảo chất lượng hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá;
  • - Nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ sinh viên trong các chương trình đào tạo chất lượng cao;
  • - Kinh nghiệm quản lý chất lượng các chương trình đào tạo chất lượng cao;
  • - Các chủ đề khác có liên quan.

Kính mong các cá nhân/đơn vị phổ biến thông báo này đến toàn thể cán bộ, giảng viên, người học có quan tâm đăng ký viết bài tham luận cho Hội thảo.

Vui lòng gửi (1) Phiếu đăng ký viết bài tham luận (mẫu phiếu này được đăng tải trên website http://ktdbcl.hcmussh.edu.vn mục Biểu mẫu) trước ngày 23/01/2020 và (2) toàn văn báo cáo trước ngày 03/3/2020 về Ban Tổ chức Hội thảo qua email: buingocquang@hcmussh.edu.vn

Thời gian tổ chức Hội thảo (dự kiến): 17/4/2020.

Địa điểm: Phòng D201+D202, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Trân trọng./.

Download file biểu mẫu đính kèm

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.