Chương trình đào tạo cử nhân ngành Báo chí đạt chuẩn AUN năm 2016

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Báo chí của Khoa Báo chí và Truyền thông đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - AUN)

Tiếp theo các chương trình đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học, Ngữ văn Anh và Quan hệ Quốc tế đã được kiểm định thành công từ 2011-2014, chương trình đào tạo cử nhân ngành Báo chí của Khoa Báo chí và Truyền thông đã được kiểm định chính thức theo Bộ Tiêu chuẩn AUN-QA vào ngày 13-15 tháng 01 năm 2016 và đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - AUN) với kết quả chính thức từ AUN được công bố vào ngày 10/3/2016 là 4.13/7.

Hình 1. Đoàn đánh giá ngoài AUN thông báo kết quả sơ bộ ngành Báo chí

Mặc dù còn những khó khăn, hạn chế nhất định của một ngành đào tạo mới còn non trẻ, kết quả trên thể hiện những nỗ lực vượt bậc của Khoa Báo chí và Truyền thông trong quá trình đào tạo. Kết quả kiểm định này vừa  góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu của Nhà trường và Khoa Báo chí và Truyền thông, vừa là động lực giúp Khoa tiếp tục cải thiện trên cơ sở phát huy những điểm mạnh và khắc phục những hạn chế theo khuyến nghị của các chuyên gia đánh giá ngoài AUN, từng bước tiến dần đến việc liên thông với môi trường đào tạo báo chí và truyền thông trong khu vực và quốc tế. Đồng thời, cũng từ kết quả kiểm định này, Nhà trường có cơ sở để đầu tư hiệu quả hơn về nhân sự và cơ sở vật chất cho Khoa Báo chí và Truyền thông, giúp Khoa khẳng định vị thế là địa chỉ đào tạo và nghiên cứu hàng đầu ở các tỉnh phía Nam về báo chí và truyền thông doanh nghiệp.

 

Hình 2. Đoàn đánh giá ngoài AUN cấp chương trình đào tạo lần thứ 55 tại ĐHQG-HCM

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.