Công khai Báo cáo tự đánh giá cấp trường 2016

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành và nộp Báo cáo tự đánh giá cấp trường cho Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội để được đánh giá ngoài chính thức từ ngày 17-21/9/2016.


Nay, Nhà trường công bố chính thức Báo cáo tự đánh giá cấp trường năm 2016 tới toàn thể cán bộ, viên chức Trường. Báo cáo tự đánh giá này được lưu trữ tại Thư viện Trường và được công bố công khai trên website Trường và website Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, mục “Ba công khai”.


Download toàn văn Báo cáo tự đánh giá cấp trường tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.