Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM được thành lập trên cơ sở tách ra từ ĐH Tổng hợp TP.HCM và là một trong những trường ĐH thành viên của ĐHQG-HCM vào tháng, năm nào?


Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM được thành lập trên cơ sở tách ra từ ĐH Tổng hợp TP.HCM và là một trong những trường ĐH thành viên của ĐHQG-HCM vào tháng, năm nào?
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tháng 10 năm 1975397 70.14 %
Tháng 4 năm 197729 05.12 %
Tháng 3 năm 1996140 24.73 %
Tổng số phiếu: 566
Họp giao ban tổ ĐBCL khối chuyên môn lần 3 năm 2019

Vào lúc 14h ngày 31/10/2019 tại Phòng D503, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM đã diễn ra cuộc họp giao ban tổ ĐBCL khối chuyên môn lần 3 năm 2019.

Tham dự cuộc họp có sự hiện diện của Tổ trưởng/Tổ phó, Cán bộ chuyên trách Tổ ĐBCL của các Khoa/Bộ môn và TS. Nguyễn Duy Mộng Hà - Trưởng Phòng KT&ĐBCL, điều phối cuộc họp.

Tại buổi họp, các nội dung: thống kê dữ liệu đầu ra; công bố Sổ tay ĐBCL và quy định cập nhật của Tổ ĐBCL; thông báo về hoạt động dự giờ; lộ trình kiểm định 100% các CTĐT theo AUN-QA; kinh nghiệm sử dụng kết quả kháo sát sinh viên sắp tốt nghiệp đã được chia sẻ bởi TS. Nguyễn Duy Mộng Hà và ThS. Nguyễn Phương Duy (Khoa Thư viện-Thông tin học). Bên cạnh đó, các đại biểu có mặt tại buổi họp cũng sôi nổi tham gia trao đổi ý kiến về các nội dung trên.

Cuối chương trình, toàn thể đại biểu tham dự buổi họp thống nhất thông qua những hoạt động liên quan tới ĐBCL cần triển khai trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

TS. Nguyễn Duy Mộng Hà bao cáo tại buổi họp