Bộ tiêu chuẩn AUN-QA version 3, 2015

Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-ASEAN University Network) được thành lập vào năm 1995 theo thỏa thuận của các bộ trưởng giáo dục ASEAN, hiện có 30 thành viên thuộc 10 nước (trong đó có 2 Đại học Quốc gia và Đại học Cần Thơ của Việt Nam). Hệ thống đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA - ASEAN University Network Quality Assurance) được thành lập vào năm 1998 và đã ban hành nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến các hướng dẫn về đảm bảo chất lượng từ năm 2004 đến nay, đặc biệt là Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA ban hành lần 1 năm 2000 với 18 tiêu chuẩn và 72 tiêu chí; lần 2 năm 2011 với 15 tiêu chuẩn và 68 tiêu chí và phiên bản mới nhất được ban hành trong tháng 10 năm 2015 với 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí thuộc các nhóm yếu tố khác nhau: đầu vào (input), quá trình (process) và đầu ra (output) theo một chu trình khép kín PDCA nhằm liên tục cải tiến, nâng cao dần chất lượng đào tạo.

AUN quy định mỗi tiêu chí được đánh giá theo một thang 7 điểm; mỗi điểm số mang ý nghĩa như sau:

1 = Chưa có gì (văn bản, kế hoạch, minh chứng)

2 = Mới chỉ đưa vào kế hoạch

3 = Có tài liệu/văn bản nhưng không có minh chứng triển khai rõ ràng

4 = Có tài liệu/văn bản và có minh chứng triển khai rõ ràng

5 = Đang triển khai có hiệu quả với đầy đủ minh chứng

6 = Mẫu mực, có thể xem là thực tiễn tốt

7 = Xuất sắc, được coi là thực tiễn tối ưu (tầm quốc tế)

Bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của AUN dành cho cấp chương trình đào tạo đã được rà soát, điều chỉnh lần 3 nhằm đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao tính hiệu quả và hiệu lực của việc đánh giá với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí. Nội dung chi tiết Bộ tiêu chuẩn AUN-QA, version 3, 2015, vui lòng xem theo file đính kèm

Phòng KT&ĐBCL
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.