Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM được thành lập trên cơ sở tách ra từ ĐH Tổng hợp TP.HCM và là một trong những trường ĐH thành viên của ĐHQG-HCM vào tháng, năm nào?


Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM được thành lập trên cơ sở tách ra từ ĐH Tổng hợp TP.HCM và là một trong những trường ĐH thành viên của ĐHQG-HCM vào tháng, năm nào?
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tháng 10 năm 1975165 49.85 %
Tháng 4 năm 197728 08.46 %
Tháng 3 năm 1996138 41.69 %
Tổng số phiếu: 331
Đánh giá ngoài nội bộ chương trình cử nhân Đông Phương học và Nhật Bản học

     Từ ngày 4/12 đến 6/12/2019, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM đã tiếp đón Đoàn Đánh giá ngoài nội bộ đến đánh giá hai chương trình Cử nhân Đông Phương học và Cử Nhật Bản học thuộc Trường ĐH KHXH&NV.

     Đoàn Đánh giá ngoài nội bộ Chượng trình Cử nhân Nhật Bản học gồm có: PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa - Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Huỳnh Thị Thúy Giang, Trưởng Khoa Kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM và ThS. Phạm Thị Bích - Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, ĐHQG-HCM. Đoàn làm việc từ ngày 4/12 đến ngày 5/12/2019.

     Đoàn Đánh giá ngoài nội bộ Chượng trình Cử nhân Đông Phương học gồm có: TS. Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, ĐHQG-HCM; TS. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, ĐHQG-HCM và ThS. Nguyễn Thị Huyền - Trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế - Sở hữu trí tuệ, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM. Đoàn làm việc từ ngày 5/12 đến ngày 6/12/2019.

     Sau ba ngày làm việc, Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng đã phối hợp với hai Khoa Nhật Bản học và Khoa Đông phương học, hoàn thành các công việc tiếp đón, hợp tác với Đoàn, thực hiện thành công công tác đánh giá ngoài nội bộ hai chương trình đào tạo nói trên.

PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa phát biểu trong một phiên làm việc