Cơ cấu nhân sự


1. Cơ cấu tổ chức hành chính của đơn vị:2. Đội ngũ cán bộ, nhân viên của đơn vị:

TT

Họ và tên

Chức vụ-công việc

Địa chỉ Email

1

TS. Nguyễn Duy Mộng Hà

Trưởng Phòng, phụ trách chung, tham mưu, tư vấn, đề xuất cho BGH các giải pháp về công tác khảo thí và ĐBCL, cũng như tổ chức, triển khai thực hiện các công tác này

ndmongha@hcmussh.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Ngọc Định

Phó trưởng Phòng, phụ trách chính công tác khảo thí

caonguyendinh@hcmussh.edu.vn

3

ThS. Trần Thị Nga

Phó trưởng Phòng, phụ trách chính công tác ĐBCL

ngatranussh@hcmussh.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Thị Thi Thu

Chuyên viên ĐBCL phụ trách khảo sát toàn khóa học, nhận xét giờ giảng, hỗ trợ tự đánh giá cấp chương trình đào tạo

biennang_thu@hcmussh.edu.vn

5

ThS. Bùi Ngọc Quang

Cán bộ chuyên trách ĐBCL, phụ trách hành chính-tổng hợp, quản trị website đơn vị, dự thảo báo cáo tổng kết ĐBCL các cấp, chịu trách nhiệm vận hành Tổ ĐBCL khối hành chính, hỗ trợ tự đánh giá cấp trường, kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận

buingocquang@hcmussh.edu.vn

6

CN. Bạch Thị Ngọc Dung

Chuyên viên ĐBCL phụ trách khảo sát nhà tuyển dụng, sinh viên tốt nghiệp; chịu trách nhiệm vận hành Tổ ĐBCL khối chuyên môn

bachdungdbcl@hcmussh.edu.vn

7

ThS. Đường Minh Hoạt

Chuyên viên ĐBCL phụ trách khảo sát môn học VB2, VLVH, SĐH, kiêm Phó Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn bộ phận

minhhoat@hcmussh.edu.vn

8

ThS. Kiều Ngọc Qúy

Chuyên viên ĐBCL phụ trách khảo sát môn học VB1, hỗ trợ công tác tổ chức hội thảo, tập huấn

kieu.ngocquy@hcmussh.edu.vn

9

ThS. Lê Đức Duy

Chuyên viên khảo thí, phụ trách tổ chức thi, tiếp nhận bài thi cuối kỳ các môn đại cương, thanh toán thù lao coi thi/chấm thi các môn đại cương, hỗ trợ website Phòng

leduy@hcmussh.edu.vn

10

ThS. Vũ Quý Tùng Anh

Chuyên viên khảo thí, hỗ trợ tổ chức thi, sao in đề thi môn đại cương và chuyên ngành

tunganhvq@hcmussh.edu.vn

11

KS. Võ Công Danh

Chuyên viên khảo thí, hỗ trợ tổ chức thi, phân công cán bộ coi thi, tiếp nhận bài thi giữa và thanh toán tiền thù lao chấm thi giữa kỳ và cuối kỳ các môn chuyên ngành

congdanhvobh@hcmussh.edu.vn

2.1. Đội ngũ cán bộ, viên chức hiện có 11 cán bộ cơ hữu thuộc biên chế

-         Về trình độ 

+       1 tiến sĩ, 8 thạc sĩ (trong đó có 2 nghiên cứu sinh) 

+       1 cử nhân, 1 kỹ sư (trong đó có 1 học viên cao học)

-         Về chuyên môn đào tạo (gồm 11 chuyên môn được đào tạo)

+       Quản lý giáo dục: 5 người

+       Tiếng Anh: 5 người

+       Xã hội học: 1 người

+       Triết học: 1 người

+       Lịch sử: 1 người

+       Tin học: 1 người

+       Công nghệ vật liệu: 1 người

+       Quản trị kinh doanh: 1 người

+       Văn hóa học: 1 người

+       Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu: 1 người

+       Đo lường và Đánh giá trong giáo dục: 1 người

2.2. Cố vấn chuyên môn: PGS.TS. Tô Minh Thanh (nguyên Trưởng Phòng KT&ĐBCL), Email: minhthanhto@gmail.com

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.