Cơ cấu nhân sự


1. Cơ cấu tổ chức hành chính của đơn vị:2. Đội ngũ cán bộ, nhân viên của đơn vị:

TT

Họ và tên

Chức vụ-công việc

Địa chỉ Email

1

TS. Nguyễn Duy Mộng Hà

Trưởng Phòng, phụ trách chung, tham mưu, tư vấn, đề xuất cho BGH các giải pháp về công tác khảo thí và ĐBCL, cũng như tổ chức, triển khai thực hiện các công tác này

ndmongha@hcmussh.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Ngọc Định

Phó trưởng Phòng, phụ trách chính công tác khảo thí

caonguyendinh@hcmussh.edu.vn

3

ThS. Trần Thị Nga

Phó trưởng Phòng, phụ trách chính công tác ĐBCL khảo sát các bên liên quan

ngatranussh@hcmussh.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Thị Thi Thu

Chuyên viên ĐBCL phụ trách khảo sát toàn khóa học, nhận xét giờ giảng, hỗ trợ tự đánh giá cấp chương trình đào tạo theo AUN-QA

biennang_thu@hcmussh.edu.vn

5

NCS. Bùi Ngọc Quang

Cán bộ chuyên trách ĐBCL, quản trị website đơn vị, chịu trách nhiệm vận hành Tổ ĐBCL khối hành chính, công tác tự đánh giá cấp trường theo AUN-QA, công tác khảo sát cựu sinh viên, khảo sát đồng nghiệp, kiêm Chủ tịch Công đoàn bộ phận

buingocquang@hcmussh.edu.vn

6

CN. Hoàng Ngọc Linh

Chuyên viên phụ trách hành chính-tổng hợp, chịu trách nhiệm vận hành Tổ ĐBCL khối chuyên môn, hỗ trợ tự đánh giá cấp trường và cấp chương trình đào tạo theo AUN-QA, kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận

ngoclinh@hcmussh.edu.vn

7

ThS. Lê Thị Hà Giang

Chuyên viên ĐBCL phụ trách khảo sát môn học bậc SĐH, khảo sát cựu học viên cao học và nhà tuyển dụng

hagiang@hcmussh.edu.vn

8

ThS. Kiều Ngọc Qúy

Chuyên viên ĐBCL phụ trách khảo sát môn học bậc đại học, hỗ trợ công tác tổ chức hội thảo, tập huấn

kieu.ngocquy@hcmussh.edu.vn

9

NCS. Lê Đức Duy

Chuyên viên khảo thí, tiếp nhận bài thi giữa kỳ các môn đại cương, bảng điểm các môn chuyên ngành, thanh toán thù lao coi thi/chấm thi các môn đại cương giữa kỳ, hỗ trợ website Phòng

leduy@hcmussh.edu.vn

10

ThS. Đường Minh Hoạt

Chuyên viên khảo thí, tổ chức thi, phân công cán bộ coi thi, tiếp nhận bài thi và thanh toán tiền thù lao chấm thi, ra đề thi cuối kỳ các môn đại cương, kiêm Phó Bí thư chi bộ

minhhoat@hcmussh.edu.vn

11

HVCH. Võ Công Danh

Chuyên viên khảo thí, sao in đề thi môn đại cương và chuyên ngành

congdanhvobh@hcmussh.edu.vn

2.1. Đội ngũ cán bộ, viên chức hiện có 10 cán bộ cơ hữu thuộc biên chế và 01 cán bộ hợp đồng

-         Về trình độ 

+       1 tiến sĩ, 8 thạc sĩ (trong đó có 2 nghiên cứu sinh) 

+       1 cử nhân, 1 kỹ sư (hiện đang học cao học)

-         Về chuyên môn đào tạo (gồm 10 chuyên môn được đào tạo)

+       Quản lý giáo dục: 6 người

+       Tiếng Anh: 6 người

+       Xã hội học: 2 người

+       Triết học: 1 người

+       Tin học: 1 người

+       Công nghệ vật liệu: 1 người

+       Quản trị kinh doanh: 2 người

+       Văn hóa học: 1 người

+       Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu: 1 người

+       Đo lường và Đánh giá trong giáo dục: 2 người

2.2. Cố vấn chuyên môn: PGS.TS. Tô Minh Thanh (nguyên Trưởng Phòng KT&ĐBCL), Email: minhthanhto@gmail.com

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.