Giới thiệu chung

1.        Tên đơn vị:

Tiếng Việt: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Tiếng Anh: OFFICE OF EDUCATIONAL TESTING AND QUALITY ASSURANCE

2.        Tên viết tắt của đơn vị:  

Tiếng Việt: KT&ĐBCL

Tiếng Anh: OETQA

3.        Tên trước đây: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

4.        Cơ quan chủ quản: Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

5.        Địa chỉ của đơn vị: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM

6.        Thông tin liên hệ: 

Điện thoại: (028) 38293828 (Ext. 116)

Số fax: (028) 38221903

Email: testassess@hcmussh.edu.vn

Website: http://ktdbcl.hcmussh.edu.vn

7.        Năm thành lập đơn vị: 2006

8.        Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị:

Trong xu thế hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương kiểm định chất lượng dạy và học tại tất cả các trường đại học, không phân biệt loại hình công lập, bán công hay dân lập. Hiện nay, nhiều trường đại học trong cả nước có trung tâm hoặc đơn vị chuyên trách công tác khảo thí, công tác đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng. Vì vậy, việc thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tên viết tắt tiếng Việt là KT&ĐBCL); tên tiếng anh là Office of Educational Testing and Quality Assurance (tên viết tắt tiếng Anh là OETQA) tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM là một nhu cầu tất yếu.

Phòng Khảo thí và Đánh giá chất lượng được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-TCHC do Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, ký ban hành ngày 6/3/2006, là đơn vị quản lý chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu.

Nhằm thống nhất tên gọi của hệ thống ĐBCL trong trường, đáp ứng theo yêu cầu của Mục 3, Điều 7, Chương II của Quy định tạm thời về kiểm toán và kiểm định chất lượng giáo dục tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh,  Hiệu trưởng ký quyết định số 365/QĐ-TCHC ban hành ngày 27/9/2007, đổi tên “Phòng Khảo thí và Đánh giá chất lượng” thành “Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.”

            Trong quá trình hoạt động, Phòng KT&ĐBCL, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM đã đạt được các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau:

Danh hiệu thi đua: 

 • Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc cấp ĐHQG-HCM năm học 2018-2019 (Quyết định số 1219/QĐ-ĐHQG ký ngày 01/10/2019);
 • Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc cấp ĐHQG-HCM năm học 2017-2018 (Quyết định số 1223/QĐ-ĐHQG ký ngày 10/10/2018);
 • Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc cấp ĐHQG-HCM năm học 2016-2017 (Quyết định số 1386/QĐ-ĐHQG ký ngày 7/12/2017);
 • Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc cấp ĐHQG-HCM năm học 2015-2016 (Quyết định số 1118/QĐ-ĐHQG ký ngày 17/10/2016);
 • Danh hiệu “Tập thể Điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 617/QĐ-XHNV-TCCB ký ngày 26/8/2015);
 • Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc cấp ĐHQG-HCM năm học 2014-2015 (Quyết định số 1645/QĐ-ĐHQG-TCCB ký ngày 15/12/2015);
 • Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc cấp ĐHQG-HCM năm học 2013-2014 (Quyết định số 1108/QĐ-ĐHQG-TCCB ký ngày 9/10/2014);
 • Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc cấp ĐHQG-HCM năm học 2012-2013 (Quyết định số 1286/QĐ-ĐHQG-TCCB ký ngày 6/11/2013);
 • Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc cấp ĐHQG-HCM năm học 2011-2012 (Quyết định số 969/QĐ-ĐHQG-TCCB ký ngày 12/9/2012);
 • Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc cấp ĐHQG-HCM năm học 2010-2011” (Quyết định số 1124/QĐ-ĐHQG-TCCB ký ngày 8/11/2011);
 • Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc cấp ĐHQG-HCM năm học 2009-2010 (Quyết định số 1324/QĐ-ĐHQG-TCCB ký ngày 17/11/2010);
 • Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc cấp ĐHQG-HCM năm học 2008-2009” (Quyết định số 1117/QĐ-ĐHQG-TCCB ký ngày 22/9/2009);
 • Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc cấp ĐHQG-HCM năm học 2007-2008” (Quyết định số 1028/QĐ-ĐHQG-TCCB ký ngày 26/9/2008).

Hình thức khen thưởng:

 • Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014 đến năm học 2017-2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” (Quyết định số 359/QĐ-CTN ký ngày 11/3/2019);
 • Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2017-2018 đến năm học 2018-2019” (Quyết định số 1221/QĐ-ĐHQG-TCCB ký ngày 7/10/2019); 
 • Cờ thi đua cấp Bộ GD&ĐT về việc “Đã đạt nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua Đổi mới sáng tạo trong dạy và học trong năm học 2016-2017” (Quyết định số 1950/QĐ-BGDĐT ký ngày 23/5/2018);
 • Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2015-2016 đến năm học 2016-2017” (Quyết định số 1388/QĐ-ĐHQG-TCCB ký ngày 7/12/2017);
 • Bằng khen của Bộ GD&ĐT về việc “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015” (Quyết định số 1692/QĐ-BGDĐT ký ngày 19/5/2016);
 • Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM về việc “Đã đạt thành tích tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015” (Quyết định số 09/QĐ-ĐU ký ngày 13/4/2016);
 • Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015” (Quyết định số 1647/QĐ-ĐHQG-TCCB ký ngày 15/12/2015);
 • Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc “Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm học 2012-2013” (Quyết định số 128/QĐKT-CĐN ký ngày 15/7/2013);
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2009-2010 đến năm học 2011-2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” (Quyết định số 1323/QĐ-TTg ký ngày 6/8/2013);
 • Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc “Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm học 2011-2012” (Quyết định số 318/QĐKT-CĐN ký ngày 1/8/2012);
 • Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012” (Quyết định số 1013/QĐ-ĐHQG-TCCB ký ngày 21/9/2012);
 • Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh về việc “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn cơ sở vững mạnh năm học 2010-2011” (Quyết định số 117/QĐ-KT-LĐLĐ ký ngày 6/9/2011);
 • Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009-2010” (Quyết định số 1326/QĐ-ĐHQG-TCCB ký ngày 17/11/2010);
 • Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc “Đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2008-2009” (Quyết định số 1250/QĐ-ĐHQG ký ngày 19/10/2009);
 • Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM về việc “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2008-2009” (Quyết định số 87/QĐ-CĐ ĐHQG ký ngày 17/9/2009);
 • Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh về việc “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm học 2007-2008” (Quyết định số 182/QĐ-KT-LĐLĐ ký ngày 15/9/2008).
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.