Chức năng nhiệm vụ

Chức năng:

- Tham mưu, tư vấn và đề xuất cho Ban Giám hiệu các giải pháp về công tác khảo thí, đánh giá và ĐBCL các mặt hoạt động của trường theo quy trình PDCA (Plan-Do-Check-Act);

- Tổ chức thực hiện, giám sát, báo cáo công tác khảo thí và ĐBCL tại trường.

 

Thực hiện nhiệm vụ khảo thí, Phòng KT&ĐBCL chịu trách nhiệm:

- Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức thi các môn học chung;

- Phối hợp với các đơn vị có đào tạo tổ chức các kỳ thi, kiểm tra các khâu nhân bản đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và lưu trữ đề thi;

- Phối hợp với các khoa/bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho các môn học, trước nhất là các môn học chung;

- Cải tiến và phát triển những hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành và phương thức đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;

- Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi cuối khóa;

- Từ học kỳ I năm học 2011-2012, Phòng KT&ĐBCL trực tiếp đảm trách và tổ chức thi các môn học chung.

 

Thực hiện nhiệm vụ ĐBCLPhòng KT&ĐBCL chịu trách nhiệm:

- Xây dựng và trình Ban Giám hiệu ký ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn toàn bộ hoạt động ĐBCL bên trong của Trường;

- Hướng dẫn, tư vấn, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động ĐBCL tại tất cả các đơn vị trực thuộc Trường, gồm nhiều bậc, hệ, và phương thức và đào tạo khác nhau;

- Chủ trì việc tổ chức triển khai cũng như theo dõi tiến độ và kết quả của việc thực hiện công tác tự đánh giá (viết tắt là TĐG) trong phạm vi toàn Trường theo Bộ Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT và đánh giá ngoài (viết tắt là ĐGN) để kiểm định chất lượng cấp nhà nước;

- Chủ trì việc tổ chức triển khai cũng như theo dõi tiến độ và kết quả của việc thực hiện công tác TĐG các chương trình đào tạo đang thực triển khai tại Trường theo Bộ Tiêu chuẩn AUN-QA (tên viết tắt của Asian University Network-Quality Assurance) và ĐGN nội bộ để kiểm toán và/hoặc kiểm định chất lượng cấp ĐHQG-HCM;

- Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ cho công tác TĐG (bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng biểu thống kê,…);

- Tổ chức các hội nghị/hội thảo, các khoá tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên trong toàn Trường về công tác ĐBCL, TĐG và ĐGN;

- Xây dựng và tuyên truyền về văn hoá chất lượng cũng như hiệu quả của các hoạt động ĐBCL để các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường biết nhằm (1)nâng cao nhận thức chung về công tác ĐBCL, (2)khẳng định vị thế của Nhà trường trong hệ thống ĐHQG-HCM nói riêng và hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nói chung, và (3)cho phép tiếp tục đào tạo và mở rộng đào tạo với chất lượng ngày càng tốt hơn.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.